Vergroot of verklein de lettergrootte
Lees tekst voor

Rijswijk staat op een keerpunt

Grote veranderingen op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er nieuwe taken bij op het gebied van jeugdhulp, zorg, werk en inkomen. Tegelijkertijd krijgt de gemeente minder geld. Dat vraagt om een andere manier van werken én denken. We zullen meer gaan samenwerken en als samenleving meer onze eigen kracht benutten en elkaar helpen. Rijswijkers die het op eigen kracht niet redden, kunnen blijven rekenen op hulp en ondersteuning van de gemeente. We laten niemand tussen de wal en het schip vallen!

Eigen kracht: wat kunt u zelf?

We gaan uit van 'eigen kracht'. Dat betekent dat iedereen zelf moet doen wat hij of zij kan en dat we elkaar meer moeten helpen. U zult een groter beroep moeten doen op gezinsleden, vrienden, kennissen, buren en andere betrokkenen. De gemeente helpt wanneer het nodig is, maar zorg en ondersteuning zijn niet vanzelfsprekend. Zo kunnen we de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen betaalbaar houden. Alleen dan kan iedereen die dat nodig heeft, de juiste zorg (blijven) krijgen.

Zorg op maat

Oplossingen die u zelf voor uw problemen zoekt, passen vaak het beste: u weet wat goed is voor u en/of uw gezin. Als het u niet lukt uw probleem zelf op te lossen, kunt u de gemeente om hulp of ondersteuning vragen. De gemeente onderzoekt samen met u wat u zelf kunt doen en wat de mogelijkheden in uw eigen netwerk zijn. Soms is uw probleem zo ingewikkeld, dat uw familie, vrienden of uw buren u onvoldoende kunnen helpen. Dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing op maat. 

Keerpunt: Verder met elkaar

Logo Keerpunt, klik voor meer info keerpunt

Keerpunt is een initiatief van gemeente en organisaties in Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. 

Foto in header: Arch’educ (altered) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

  • Deel Rijswijk staat op een keerpunt op Facebook
  • Twitter